معادله حالت گاز کامل درس یازدهم

حجم فایل : 1.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا معادله حالت گاز کامل
درس یازدهم تداوم امامت در عصر غیبت عصر غیبت و قلمرو سه گانه سه قلمرو رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم
1. مرجعیت علمی
2. ولایت ظاهری
3. ولایت معنوی
بعد از ایشان به ائمه اظهار علیهم السلام رسید 3. ولایت معنوی

ولایت معنوی نیازی به حضور آشکار امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ندارد
این مسئولیت در عصر غیبت هم چنان بر عهده ی خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است
در مواقع حساس سرنوشت سازامداد های غیبی خود را به اذن خدا به مسلمانان میرسانند مرجعیت علمی
دین به عنوان برنامه زندگی به عصر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام اختصاص ندارد
بدست آوردن احکام اختصاصا به آن زمان ندارد و هموراه شرایطی پیش می آید که نیاز است احکام متناسب آن بیان شود نقش فقها در زمان غیبت پاسخ دادن به مسایل روز نیاز به تخصص عمیق و تسلط کامل بر منابع دینی دارد
این وظیفه در اصل بر عهده پیاکبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامن علیهم السلام است که در زمان غیبت قرآن و روایات راه حل آن
را بیان کرده اند
قرآن : از جامعه اسلامی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دین کنند و تفقّه را پیشه خودسازند.
امامان علیهم السلام : بزرگواران در عصر خود افرادی فقیه و آگاه به احکام و معارف اسلامی را تربیت کردند و به مناطقی که به امام
دسترسی نداشتند می فرستادند تا پاسخ سوالات مردم را بدهند
امام کاظم علیه السلام : فقیهان ؛ دژهای محکم اسلامی و حافظ اسلام اند و در مقابل کج اندیشی ها از آن حراست می کنند
امام صادق علیه السلام مرگشان را برابر با شکاف و رخنه در اسلام می شمردند.
در عصر غیبت وظایف مربوط به مرجعیت علمی و حکومت اسلامی با دو پشتوانه به «فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان» سپرده شد. پشتوانه فقیهان 1.قرآن کریم

2. سیره و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار علیهم السلام در عصر غیبت به فرمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و به نیابت از ایشان فقیه واجد الشرایط دو مسئولیت مرجعیت علمی و ولایت ظاهری را بر عهده می گیرد
تفقه : تفکر عمیق
فقیه : کسی که به معرفت در دین و احکام دینی رسیده ؛ فقیه نام دارد
تقلید : کستنی که در احکام دینی تخصصی ندارند ؛ باید به مراجع و فقهای متخصص رجوع کنند به این کار تقلید می گویند
مرجع تقلید : متخصص دینی که مردم که تخصص دنی ندارند به آنها رجوع می کنند
ولی فقیه : از میان فقیهان واجد شرایط کسی که توانایی برپایی و مدیریت حکومت اسلامی را دارد پس در عصر غیبت هر دو مسئولیت زیر ادامه پیدا می کند :
مرجعیت علمی به شکل مرجعیت فقیه
حکومت اسلامی در چهارچوب ولی فقیه گرچه جامعه شیعی در زمان غیبت به خاطر عدم حضور آشکار امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف دچار زیان عظیم ...